Request on-demand seminar

Đây là nội dung video theo yêu cầu giúp quý vị tìm hiểu về Ansys ở nhà hoặc khi đang di chuyển. Chúng tôi sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản về Ansys và các trường hợp phân tích khác nhau khi sử dụng các sản phẩm của Ansys. Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gửi thông tin cho quý vị qua email.
Tín hiệu Tốc độ cao Ansys trên PCB và Giải pháp Phân tích  Tín hiệu Tốc độ cao Ansys trên PCB và Giải pháp Phân tích
Tín hiệu Tốc độ cao Ansys trên PCB và Giải pháp Phân tích
【Giải pháp điện từ】
Tìm hiểu phương pháp bảo toàn điện áp, bảo toàn tín hiệu và phân tích EMI của các gói IC và PCB
Giới thiệu Ansys Wireless và RF  Giới thiệu Ansys Wireless và RF
Giới thiệu Ansys Wireless và RF
【Giải pháp điện từ】
Tìm hiểu cách thiết kế, mô phỏng và xác nhận hiệu suất của ăng-ten và các thành phần RF và vi sóng
Giải pháp Thiết kế và Phân tích Động cơ Ansys  Giải pháp Thiết kế và Phân tích Động cơ Ansys
Giải pháp Thiết kế và Phân tích Động cơ Ansys
【Giải pháp điện từ】
Tìm hiểu cách thiết kế động cơ với hiệu suất và mật độ công suất cao, cũng như cách giải quyết các vấn đề về nhiệt và NVH của động cơ.
Giải quyết Vấn đề An toàn Chức năng Ô tô theo ISO 26262 - Phân tích An toàn với Ansys Medini Analyze  Giải quyết Vấn đề An toàn Chức năng Ô tô theo ISO 26262 - Phân tích An toàn với Ansys Medini Analyze
Giải quyết Vấn đề An toàn Chức năng Ô tô theo ISO 26262 - Phân tích An toàn với Ansys Medini Analyze
【Giải pháp phân tích an toàn】
Tìm hiểu cách phân tích độ an toàn của hệ thống nhúng/phần mềm cho ngành công nghiệp ô tô
Giải pháp đám mây cho mô phỏng kỹ thuật –CYBERNET CAE CLOUD-  Giải pháp đám mây cho mô phỏng kỹ thuật –CYBERNET CAE CLOUD-
Giải pháp đám mây cho mô phỏng kỹ thuật –CYBERNET CAE CLOUD-
【Giải pháp đám mây】
Tìm hiểu cách tận dụng dịch vụ Đám mây được tùy chỉnh để mô phỏng kỹ thuật.
Giới thiệu về Tối ưu hóa Cấu trúc Liên kết Ansys  Giới thiệu về Tối ưu hóa Cấu trúc Liên kết Ansys
Giới thiệu về Tối ưu hóa Cấu trúc Liên kết Ansys
【Giải pháp cơ khí】
Tìm hiểu cách sử dụng các phương pháp tối ưu hóa cấu trúc liên kết để có được hình dạng tối ưu của sản phẩm.
Giới thiệu về Multiscale.Sim để Phân tích Thiết kế Vật liệu  Giới thiệu về Multiscale.Sim để Phân tích Thiết kế Vật liệu
Giới thiệu về Multiscale.Sim để Phân tích Thiết kế Vật liệu
【Giải pháp cơ khí】
Tìm hiểu cách xử lý vật liệu tổng hợp trong mô phỏng kỹ thuật một cách hiệu quả.
Sử dụng dữ liệu IoT trong ngành sản xuất và mở rộng sang các Bản sao kỹ thuật số  Sử dụng dữ liệu IoT trong ngành sản xuất và mở rộng sang các Bản sao kỹ thuật số
Sử dụng dữ liệu IoT trong ngành sản xuất và mở rộng sang các Bản sao kỹ thuật số
【Giải pháp IoT】
Học cách sử dụng IoT/Bản sao kỹ thuật số trong sản xuất từ các trường hợp sử dụng thực tế (thuyết trình bằng tiếng Nhật)
Giải pháp kỹ thuật số Ansys cho ngành xây dựng  Giải pháp kỹ thuật số Ansys cho ngành xây dựng
Giải pháp kỹ thuật số Ansys cho ngành xây dựng
【Giải pháp cho ngành xây dựng】
Trong hội thảo trên web này, chúng tôi sẽ giới thiệu các ví dụ về việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong ngành xây dựng.