[Đào tạo Kỹ thuật Nội bộ] Ansys Mechanical Đào tạo Cơ bản

[Đào tạo Kỹ thuật Nội bộ] Ansys Mechanical Đào tạo Cơ bản
Giới thiệu Mục đích của buổi hội thảo là tìm hiểu các chức năng cơ bản và quy trình hoạt động của Ansys Mechanical thông qua đào tạo thực tế. Chúng tôi hy vọng rằng những khách hàng đang có kế hoạch thực hiện phân tích kết cấu tại Ansys có thể tham gia.
Chương trình Quý vị có thể tìm hiểu cách sử dụng Ansys Workbench cơ bản, một môi trường mô phỏng sử dụng ANSYS Mechanical.
Và quý vị cũng có thể tìm hiểu một loạt các quy trình phân tích như
  • Cách xử lý dữ liệu hình học
  • Phương pháp tạo lưới
  • Cách đặt điều kiện phân tích/điều kiện giới hạn
  • Phương pháp trực quan hóa kết quả phân tích
  • Phương pháp nghiên cứu tham số và hơn thế nữa
 
Phù hợp cho Người dùng ANSYS hoặc có kế hoạch sử dụng Ansys
Ngày/Giờ 25/11/2020/ 8:30 sáng - 4:00 giờ chiều (Giờ Việt Nam)
Phí tham dự Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Liên hệ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia
Địa điểm CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA
SO-32-3A Menara 1, KL Eco City, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Mẫu đơn Đăng ký

Danh xưng *
Tên *
Tổ chức *
Khối/Phòng/Bộ phận *
Địa chỉ e-mail *
Địa chỉ e-mail (Xác nhận)*
Điện thoại/Di động *
CountryQuốc gia *
Chi tiết yêu cầu
Ngày mong muốn