[Hội thảo trên web miễn phí] Giới thiệu về Ansys CFD

[Hội thảo trên web miễn phí] Giới thiệu về Ansys CFD
Giới thiệu Ansys CFD (ANSYS Fluent) là công cụ mô phỏng dòng chảy đa năng cao cấp có thể đáp ứng nhu cầu mô phỏng dòng chảy ngày càng đa dạng và phức tạp trong những năm gần đây.

Chúng tôi sẽ giới thiệu các chức năng cơ bản và quy trình hoạt động của Ansys CFD (Fluent) thông qua mô phỏng.

[Trình bày bằng tiếng Anh]
Chương trình -Giới thiệu Cybernet System Malaysia
-Giới thiệu Ansys Inc
-Giới thiệu CFD Ansys
-Mô phỏng phân tích chất lỏng sử dụng Ansys Fluent
-Hỏi và Đáp
Phù hợp cho Khách hàng quan tâm đến mô phỏng dòng chảy sử dụng Ansys
Ngày/Giờ 03/02/2020/ 1:00 giờ chiều - 2:00 giờ chiều (Giờ Việt Nam)
Phí tham dự Miễn phí
Liên hệ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia

Mẫu đơn Đăng ký

Danh xưng *
Tên *
Tổ chức *
Khối/Phòng/Bộ phận *
Địa chỉ e-mail *
Địa chỉ e-mail (Xác nhận)*
Điện thoại/Di động *
Quốc gia *
Chi tiết yêu cầu
Ngày mong muốn *