[Hội thảo trên web miễn phí] Ansys Discovery Live -Giải pháp thiết kế 3D-

[Hội thảo trên web miễn phí] Ansys Discovery Live -Giải pháp thiết kế 3D-
Giới thiệu Ansys Discovery Live là sản phẩm mở ra kỷ nguyên mới cho phép quý vị nhận kết quả mô phỏng một cách dễ dàng và nhanh chóng, như mô phỏng cấu trúc, mô phỏng dòng chảy, phân tích nhiệt, v.v., ngay cả khi quý vị không phải là chuyên gia về CAE.

Chúng tôi sẽ giới thiệu các chức năng cơ bản và quy trình hoạt động của Ansys Discovery Live cho CAE của nhà thiết kế thông qua mô phỏng.

[Trình bày bằng tiếng Anh]
Chương trình -Giới thiệu Cybernet System Malaysia
-Giới thiệu Ansys Inc
-Giới thiệu Ansys Discovery Live
-Mô phỏng Ansys Discovery Live
-Hỏi và Đáp
Phù hợp cho Khách hàng quan tâm đến CAE dành cho người thiết kế sử dụng Ansys
Ngày/Giờ 02/02/2021/ 1:00 giờ chiều - 2:00 giờ chiều (Giờ Việt Nam)
Phí tham dự Miễn phí
Liên hệ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia

Mẫu đơn Đăng ký

Danh xưng *
Tên *
Tổ chức *
Khối/Phòng/Bộ phận *
Địa chỉ e-mail *
Địa chỉ e-mail (Xác nhận)*
Điện thoại/Di động *
Quốc gia *
Chi tiết yêu cầu
Ngày mong muốn *