[Hội thảo trên web miễn phí] Giới thiệu về Ansys Mechanical

[Hội thảo trên web miễn phí] Giới thiệu về Ansys Mechanical
Giới thiệu Ansys Mechanical là công cụ phân tích kết cấu đa năng cao cấp có thể đáp ứng nhu cầu phân tích kết cấu ngày càng đa dạng và phức tạp trong những năm gần đây.

Chúng tôi sẽ giới thiệu các chức năng cơ bản và quy trình vận hành của ANSYS Mechanical thông qua phần mô phỏng.

[Trình bày bằng tiếng Anh]
 
Chương trình -Giới thiệu về Cybernet System Malaysia
-Giới thiệu về Ansys Inc
-Giới thiệu về Ansys Mechanical
-Mô phỏng phân tích kết cấu sử dụng môi trường ANSYS Workbench
-Hỏi & Đáp
 ​​​​​​
Phù hợp cho 'Những khách hàng quan tâm đến phân tích kết cấu sử dụng Ansys
Ngày/Giờ 04/02/2020/ 1:00 giờ chiều - 2:00 giờ chiều (Giờ Việt Nam)
Phí tham dự Miễn phí
Liên hệ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia

Mẫu đơn Đăng ký

Danh xưng *
Tên *
Tổ chức *
Khối/Phòng/Bộ phận *
Địa chỉ e-mail *
Địa chỉ e-mail (Xác nhận)*
Điện thoại/Di động *
Quốc gia *
Chi tiết yêu cầu
Ngày mong muốn *