• Top Banner
 • Top Banner
 • Top Banner

CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD.

Hơn 30 năm qua, CYBERNET SYSTEMS đã phát triển lĩnh vực kinh doanh cung cấp giải pháp sử dụng công nghệ máy tính và đóng góp cho xã hội.
CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA cung cấp các Giải pháp liên quan đến Ansys tại các nước ASEAN.
Quý vị có thể trải nghiệm các giải pháp của chúng tôi thông qua nhiều hội thảo trên web miễn phí
 
Giải pháp của chúng tôi
 • Giải pháp đa miền
  Giải pháp đa miền
  Khách hàng của chúng tôi cần mô phỏng nhiều hiện tượng khác nhau từ các lĩnh vực riêng lẻ như cơ khí, điện và miền dòng chảy thông thường đến các lĩnh vực bao gồm điều khiển học như truyền thông và điều khiển.

  Chúng tôi đề xuất phát triển hệ thống cho Giải pháp đa miền (các giải pháp tổng hợp hoặc tích hợp trải dài trên các miền khác nhau) để giải quyết những nhu cầu này.
 • Giải pháp CAE
  Giải pháp CAE
  Với đa dạng các giải pháp, Cybernet cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của CAE.
  Các giải pháp CAE khác nhau của Cybernet bao gồm Kết cấu, Động lực học chất lưu, Trường điện từ, Đúc, Giải pháp Vật liệu Tổng hợp.

  Giải pháp CAE của chúng tôi mang đến nhiều ứng dụng trong y tế, khoa học thể thao, thực phẩm và tài chính, cũng như ô tô, máy bay và sản phẩm điện. Miễn là có "thiết kế sản phẩm" hoặc "sáng tạo", công nghệ giải pháp của chúng tôi có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau.
 • Dịch vụ kỹ thuật
  Dịch vụ kỹ thuật
  Sử dụng sức mạnh kỹ thuật mà Cybernet đã tích lũy được, chúng tôi giải quyết các vấn đề kỹ thuật với CAE và trau dồi nguồn nhân lực.
  Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng như hỗ trợ, đào tạo kỹ thuật, xây dựng môi trường CAE, tùy chỉnh và tư vấn.

  Ngoài việc hỗ trợ thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp cho các yêu cầu kỹ thuật nhận được hàng ngày, Cybernet cung cấp các hội thảo giáo dục để tìm hiểu hỗ trợ cài đặt phần mềm hoặc quy trình vận hành. Ngoài ra, chúng tôi tiến hành tư vấn kỹ thuật cho các trường hợp khó và đặc thù.
 

Hội thảo trên web | Hội thảo | Đào tạo

Yêu cầu đường liên kết video
Chúng tôi có thể cung cấp đường liên kết video.
Vui lòng yêu cầu chúng tôi.
Yêu cầu đường liên kết video
Tải tài liệu xuống
Quý vị có thể nhận tài liệu kỹ thuật về CAE tại đây.
Tài liệu kỹ thuật về CAE
 
Chuỗi hội thảo trên web của Ansys
 • Về Ansys
  Về Ansys
  Ansys mang đến một bộ phần mềm toàn diện bao phủ toàn bộ phạm vi vật lý, cung cấp quyền truy cập vào hầu hết mọi lĩnh vực mô phỏng kỹ thuật.
  Không chỉ cung cấp các giải pháp CAE chính như cơ học, động lực học chất lưu, mô phỏng điện từ, Ansys còn cung cấp môi trường giải pháp đa vật lý.
 • Chuỗi hội thảo trên web miễn phí của Ansys
  Chuỗi hội thảo trên web miễn phí của Ansys
  Hãy tham gia chuỗi hội thảo trên web của chúng tôi để tìm hiểu các giải pháp của Ansys, chẳng hạn như các giải pháp cơ học, động lực học chất lưu, Điện từ và thiết kế 3D.
 
Về Chúng tôi
Mạng lưới Toàn cầu của Cybernet
Mạng lưới Toàn cầu của Cybernet
CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD
Chúng tôi là công ty con của Cybernet Systems Co. Ltd., có trụ sở chính tại Nhật Bản. Chúng tôi mở rộng hoạt động kinh doanh sang khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi có trụ sở tại trung tâm Kuala Lumpur, Malaysia.
Cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm phân phối Kỹ thuật CAE và Giải pháp CNTT. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đang cung cấp các dịch vụ Tư vấn khác nhau dựa trên cả hai giải pháp.
Chúng tôi cũng góp phần nâng cao kiến thức của khách hàng thông qua nhiều hội thảo trên web.
 

Liên hệ

CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA SDN.BHD.

SO-32-3A Menara 1, KL Eco City, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Vui lòng tham khảo trang web của CYBERNET SYSTEMS MALAYSIA dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết, ví dụ như các sản phẩm được xử lý.
 

Contact Form

 
Tên *
Địa chỉ e-mail *
Địa chỉ e-mail (Xác nhận)*
Số điện thoại *
Tổ chức *
Bộ phận *
Vai trò *
Tin nhắn