Request on-demand seminar

นี่คือเนื้อหาวิดีโอแบบออนดีมานด์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Ansys ได้จากที่บ้าน หรือระหว่างการเดินทาง โดยที่เราจะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Ansys และกรณีการวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ansys โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อที่เราจะได้จัดส่งข้อมูลให้แก่คุณผ่านทางอีเมลต่อไป
สัญญาณความเร็วสูงของ Ansys บน PCB และโซลูชันการวิเคราะห์  สัญญาณความเร็วสูงของ Ansys บน PCB และโซลูชันการวิเคราะห์
สัญญาณความเร็วสูงของ Ansys บน PCB และโซลูชันการวิเคราะห์
【โซลูชันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า】
เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสมบูรณ์ ความคงที่ของสัญญาณ และการวิเคราะห์ EMI ของแพ็คเกจ IC และ PCB
ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys แบบไร้สาย และ RF  ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys แบบไร้สาย และ RF
ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys แบบไร้สาย และ RF
【โซลูชันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า】
เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบ การจำลองแบบและตรวจสอบความถูกต้องของประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและส่วนประกอบของ RF และคลื่นไมโครเวฟ
โซลูชันการออกแบบมอเตอร์ของ Ansys และการวิเคราะห์  โซลูชันการออกแบบมอเตอร์ของ Ansys และการวิเคราะห์
โซลูชันการออกแบบมอเตอร์ของ Ansys และการวิเคราะห์
【โซลูชันสนามแม่เหล็กไฟฟ้า】
เรียนรู้ถึงวิธีการออกแบบมอเตอร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูง และมีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า พร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความร้อนและ NVH ของมอเตอร์
การแสดงผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ตามบริบทของ ISO 26262 - การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยด้วย Ansys Medini Analyze  การแสดงผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ตามบริบทของ ISO 26262 - การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยด้วย Ansys Medini Analyze
การแสดงผลด้านความปลอดภัยในการทำงานของยานยนต์ตามบริบทของ ISO 26262 - การวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยด้วย Ansys Medini Analyze
【โซลูชันการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย】
เรียนรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของระบบ/ซอฟต์แวร์แบบฝังในตัวให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์
โซลูชันระบบคลาวด์เพื่อการจำลองงานด้านวิศวกรรม –CYBERNET CAE CLOUD-  โซลูชันระบบคลาวด์เพื่อการจำลองงานด้านวิศวกรรม –CYBERNET CAE CLOUD-
โซลูชันระบบคลาวด์เพื่อการจำลองงานด้านวิศวกรรม –CYBERNET CAE CLOUD-
【โซลูชันระบบคลาวด์】
เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ประโยชน์การบริการที่ปรับแต่งงานในระบบคลาวด์ เพื่อการจำลองงานด้านวิศวกรรม
ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีของ Ansys  ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีของ Ansys
ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีของ Ansys
【โซลูชันงานด้านเครื่องกล】
เรียนรู้ถึงวิธีใช้การเสริมสมรรถภาพทางกายภาพ เพื่อให้ได้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด
ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Multiscale.Sim สำหรับการวิเคราะห์การออกแบบวัสดุ  ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Multiscale.Sim สำหรับการวิเคราะห์การออกแบบวัสดุ
ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Multiscale.Sim สำหรับการวิเคราะห์การออกแบบวัสดุ
【โซลูชันงานด้านเครื่องกล】
เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับวัสดุคอมโพสิตในการจำลองงานด้านวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ข้อมูล IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต และการขยายงานไปสู่การสร้าง Digital Twin  การใช้ข้อมูล IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต และการขยายงานไปสู่การสร้าง Digital Twin
การใช้ข้อมูล IoT ในอุตสาหกรรมการผลิต และการขยายงานไปสู่การสร้าง Digital Twin
【โซลูชัน IoT】
เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ IoT/Digital Twins ในการผลิตจากชิ้นงานจริง (นำเสนอในภาษาญี่ปุ่น)
วิศวกรรมดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มี Ansys  วิศวกรรมดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มี Ansys
วิศวกรรมดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มี Ansys
【โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง】
ในการสัมมนาทางเว็บนี้เราจะแนะนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง