[สัมมนาออนไลน์ฟรี] ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys CFD

[สัมมนาออนไลน์ฟรี] ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys CFD
บทนำ Ansys CFD (ANSYS Fluent) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์การไหลอเนกประสงค์ในระดับไฮเอนด์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยที่เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานและขั้นตอนการดำเนินการของ Ansys CFD (Fluent) ด้วยการสาธิตการทำงาน

[การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ]
 
วาระการสัมมนา -ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Cybernet System Malaysia
-ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys Inc
-ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys Mechanical
-การสาธิตการวิเคราะห์โครงสร้าง โดยใช้สภาพแวดล้อมของ ANSYS Workbench
-คำถามที่พบบ่อย
เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่สนใจที่จะทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ Ansys
วันที่/ เวลา 3 กุมภาพันธ์ 2021/ 13.00 น. - 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
ค่าสัมมนา ฟรี
ติดต่อ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia

แบบฟอร์มการสมัคร

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
หน่วยงาน *
กอง / แผนก / ส่วน *
ที่อยู่อีเมล *
ที่อยู่อีเมล (ยืนยัน)*
โทรศัพท์ / มือถือ *
ประเทศ *
รายละเอียดการสอบถาม
วันที่ต้องการเรียน *