[สัมมนาออนไลน์ฟรี]Ansys Discovery Live -โซลูชันการออกแบบสามมิติ-

[สัมมนาออนไลน์ฟรี]Ansys Discovery Live -โซลูชันการออกแบบสามมิติ-
บทนำ Ansys Discovery Live คือผลิตภัณฑ์แห่งการสร้างยุคสมัย ที่ช่วยให้คุณได้ผลการจำลองได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์การไหล การวิเคราะห์ความร้อน เป็นต้น โดยที่คุณเองก็สามารถวิเคราะห์ได้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญงานด้าน CAE ก็ตาม

โดยที่เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานและขั้นตอนการดำเนินการของ Ansys Discovery Live สำหรับ CAE ของนักออกแบบด้วยการสาธิตการทำงาน

[การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ]
วาระการสัมมนา -ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Cybernet System Malaysia
-ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys Inc
-ข้อมูลเบี้องต้นเกี่ยวกับ Ansys Mechanical
-การสาธิตการวิเคราะห์โครงสร้าง โดยใช้สภาพแวดล้อมของ ANSYS Workbench
-คำถามที่พบบ่อย
เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่สนใจที่จะทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้ Ansys
วันที่/ เวลา 2 กุมภาพันธ์ 2021/ 13.00 น. - 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
ค่าสัมมนา ฟรี
ติดต่อ +603-22011221
E-mail: information@cybernet.asia

แบบฟอร์มการสมัคร

คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
หน่วยงาน *
กอง / แผนก / ส่วน *
ที่อยู่อีเมล *
ที่อยู่อีเมล (ยืนยัน)*
โทรศัพท์ / มือถือ *
ประเทศ *
รายละเอียดการสอบถาม
วันที่ต้องการเรียน *